Företaget

Gården köptes 2005 och från början drevs det som kulturkollektiv. 2006 bildades företaget Myre Människor. Företagets namn valdes utifrån en vision om ett företag med människans skapande förmåga i centrum. Verksamheten har hela tiden förändrats, vi har provat oss på många olika vägar. Vi har varit familjehem, kulturarbetare, lantbrukare och kursgård. Verksamheten har hela tiden påverkats och förändrats genom de människor som under kortare och längre tid varit engagerade här. Företaget drivs idag av Lotta Ramqvist tillsammans med de anställda. 

Lotta Ramqvist

Lotta i hängmattan

Född 1957 och uppvuxen i Sandviken. Utbildade mig i ekonomi och jobbade som postkassör. Började sedan söka mig fram under ett 80-tal då vågen av ”utveckla dig själv” kurser svepte in över landet. Hittade till dramapedagog-utbildningen på Västerbergs Folkhögskola och jobbade därefter i olika drama/teater projekt. Läste pedagogik och sociologi på Högskolan.1995 fick jag anställning som teaterlärare på estetiska programmet på Hammargymnasiet i Sandviken. Det var roliga år med härliga, stimulerande elever. Mitt intresse för att skriva växte ur behovet av manus som passade de ungdomar jag jobbade med.
När jag 2005 köpte vår lantgård tillsammans med min dåvarande man sa jag upp mig för att satsa på vårt projekt. Jag har fyra vuxna underbara barn och sex barnbarn.

Har alltid ställt mig undrande till livet, samhället och den tid vi lever i. Sökt efter mening, sanning och livskänsla. Dans har blivit en passion som alltid är självklar och lätt. Mitt skrivande är trögare och känsligare. Men ibland resulterar min inre process i en sångtext, en saga eller ett manus.

Yttermyravägen 5, 812 93 Kungsgården   070 667 07 67   lottaramqvist@gmail.com