Lantbruk

Får

Våra får är ekologiskt uppfödda. De är renrasiga finullsfår vilket är en av Sveriges lantraser. Finullstackor är lugna och goda mödrar som ofta föder många lamm. Våra tackor lammar i april. Vi klipper fåren i klippstol, med handsax, två gånger per år. Vi tvättar, kardar och tovar ullen. Skinn från finull är vackra prydnader men används också på grund av sin elasticitet och mjukhet till nyfödda och till människor som är sängliggande.

 

 

Höns

Vår Höns är av rasen Åsbohöns som är en av de gamla lantraserna. De är relativt små till växten men lägger ändå medelstora ägg. Alla har olika färgställningar på fjädrarna. De har sitt ursprung i fattiga trakter och äter med glädje matrester. Varje är låter vi några intresserade hönor ruva fram kycklingar.

Växtodling

Gården strävar efter att vara självförsörjande på grönsaker och bär. Vi använder ekologiska fröer och gödslar med den komposterade halmbädd som fåren går på under vintern. Vi tar vatten till odlingarna från Syltbäcken som går över gårdens mark.

Efter bästa förmåga underhåller och utvecklar vi trädgården med grusgångar, pioner, rosor och perenner.

Åkrarna använder vi till bete och hö åt våra får.

Yttermyravägen 5, 812 93 Kungsgården   070 667 07 67   lottaramqvist@gmail.com