Kultur

Varje människa är en konstnär!

Under detta motto försöker vi på gården skapa ett frirum för människor, en plats där man kan få inspiration att skapa, ensam och tillsammans. Och därmed växa som människa. Att söka ett eget uttryck är inte bara något personligt. Ur det konstnärliga och sociala skapandet kommer nya drömmar och idéer. Och när livet och samhället är mörkt då är denna vår mänskliga förmåga att skapa av ojämförbar vikt.      

2013 fick vi glädjen att mottaga ett kulturstipendium från Sandvikens Kommun

Ur motiveringen:
".. Gården där verksamheten bedrivs är fylld av besökare, och här förs ett ständigt samtal
om musik, teater och den tid vi lever i..."
"Myre Teater får stipendiet, inte i första hand för sitt eget utövande, utan för att man skapat en
kulturell mötesplats i Myre."
 

 

 


Mödrar och Döttrar. Sångkraft för en bättre värld.

 

I Januari 2016 startade vi en helt ny kvinnokör.
Vi sjöng gamla och nyskrivna fred-, frihets- och protestsånger.

Körens namn handlade om att vi alla är mödrar eller döttrar till någon och sångerna kopplar ihop oss med de kvinnor som kämpat före oss och de som ska komma sedan. Vi ville skapa engagemang, glädje och handlingskraft både hos oss själva och publiken.

Kören hade två ledare. För sången stod Åsa Larsson välkänd för sitt mjukstarka körledarskap och sitt soloprojekt Resmiranda. Lotta Ramqvist är dramapedagog och höll i övningar för att stärka körens samhörighet och uttryck.

 

Kören framträdde på Lyran i Storvik på internationella Kvinnodagen. På nationaldagen de 6 Juni deltog vi i firandet i stadsparken i Sandviken. Som avslutning på terminen skapade vi en egen scenisk konsert den 18 Juni och 19 Juni på Myre Teater.

 

Under hösten 2016 samverkade kören med flera andra sångare i trakten och genomförde en stor fredskonsert till förmån för Världens Barn.

 

Många kontakter knöts under den här tiden och körprojektet Mödrar & Döttrar får nu leva vidare men i andra former.  Vår körledare Åsa Larsson jobbar nu med sin sångkraft för "Treesisters" som engagerar kvinnor världen över i ett gigantiskt trädplanteringsprojekt med syfte att rädda vårt klimat.

 

Yttermyravägen 5, 812 93 Kungsgården   070 667 07 67   lottaramqvist@gmail.com