Kultur

Varje människa är en konstnär!

Under detta motto försöker vi på gården skapa ett frirum för människor, en plats där man kan få inspiration att skapa, ensam och tillsammans. Och därmed växa som människa. Att söka ett eget uttryck är inte bara något personligt. Ur det konstnärliga och sociala skapandet kommer nya drömmar och idéer. Och när livet och samhället är mörkt då är denna vår mänskliga förmåga att skapa av ojämförbar vikt.      

2013 fick vi glädjen att mottaga ett kulturstipendium från Sandvikens Kommun

Ur motiveringen:
".. Gården där verksamheten bedrivs är fylld av besökare, och här förs ett ständigt samtal
om musik, teater och den tid vi lever i..."
"Myre Teater får stipendiet, inte i första hand för sitt eget utövande, utan för att man skapat en
kulturell mötesplats i Myre."
 

 

 


Mödrar och Döttrar. Sångkraft för en bättre värld.

 

I Januari 2016 startade vi en helt ny kvinnokör.
Vi sjunger gamla och nyskrivna fred-, frihets- och protestsånger. Det finns många körer i trakten men Mödrar och Döttrar är till för de som framförallt vill använda sången som ett sätt att manifestera ditt engagemang för en rättvisare värld.

Alla kan sjunga och vi utforskar tillsammans våra kvinnliga röstresurser.

Körens namn handlar om att vi alla är mödrar eller döttrar till någon och sångerna kopplar ihop oss med de kvinnor som kämpat före oss och de som ska komma sedan. Vi vill skapa engagemang, glädje och handlingskraft både hos oss själva och publiken.

Kören har två ledare. För sången står Åsa Larsson välkänd för sitt mjukstarka körledarskap och sitt soloprojekt Resmiranda. Lotta Ramqvist är dramapedagog och driver Myre Teater i Kungsgården hon leder övningar som stärker körens samhörighet och uttryck.

 

Kören framträdde på Lyran i Storvik på internationella Kvinnodagen. På nationaldagen de 6 Juni deltog vi i firandet i stadsparken i Sandviken. Som avslutning på terminen skapade vi en egen scenisk konsert den 18 Juni och 19 Juni på Myre Teater.

 

Under hösten har delar av kören samverkat med flera andra sångare i trakten och genomfört en stor fredskonsert till förmån för Världens Barn.

 

Yttermyravägen 5, 812 93 Kungsgården   070 667 07 67   lottaramqvist@gmail.com