Arbetsträning på Myre Teatergård

I samverkan med arbetsförmedlingen erbjuder vi anpassad arbetsträning för den som behöver komma igång efter en sjukskrivning eller arbetslöshetsperiod. Här skapar vi rutiner, social gemenskap och sysselsättning.

Vi strävar efter att vara ett frirum för konstnärligt skapande, arbetsglädje och kamratskap.

Vad gör vi?

På ett litet lantbruk växlar uppgifterna utifrån årstid. På gården finns en stor trädgård och grönsaksodlingar som skapar uppgifter utomhus en stor del av året. Vi har får, höns, katt och en fin vallhund. Vintertid ska fåren ha hö och vatten, stallet ska ströas. Fåren klipps för hand två gånger om året. I April föds lammen och ibland behövs flaskmatning. Sommartid flyttas fåren mellan olika beten. Stängsel och stolpar ses över och lagas varje vår. Hos hönsen hämtar vi ägg och ger foder och vatten. Hönshus och hönsgård görs regelbundet rent. Under vår och sommar kräver ruvhönor och kycklingar lite mer tillsyn. Vår teaterbyggnad, ladugård och ateljé behöver alltid reparationer och underhåll. I verkstaden bygger vi scenografi och annat som gården behöver. I köket tar vi hand om grönsaker och bär, bakar, lagar mat och fixar fika. I ateljén kardar och tovar vi ull och skapar scenografi och kostymer till teaterverksamheten.

 

 

Arbetsträningens upplägg:

Period 1: Du följer med någon som varit här länge och tittar på hur arbetet går till. Under den här tiden lär du känna gården, djuren, människorna, värderingarna och sysslorna.

Period 2: Inför en eventuell förlängning samtalar vi om din upplevelse av att delta i gårdens arbete och ser om vi kan komma fram till någon arbetsuppgift som du mer regelbundet kan och vill arbeta med.

Period 3: Du arbetar självständigt inom något av gårdens olika områden. Köket, ateljén, teaterverksamheten, djuren, byggnationer. Den övergripande planeringen görs tillsammans med Lotta och vid behov tar du sedan hand om en eller ett par deltagare som hjälper dig med dina sysslor.

Perioderna kan vara olika långa för olika personer och planeringen görs i samråd med arbetsförmedlingen.

 

 

Tider:

Bastiden är måndag - torsdag 9:00-12:30

Fika 10:30 Gården bjuder på kaffe/te/saft och smörgås.

Arbetstiderna görs upp när någon börjar här. Vanligt är att man börjar med två eller tre förmiddagspass i veckan. Efter en tid kan man utöka tiden med fler pass. För de som varit här en period och vill hitta mer självständiga arbetsuppgifter diskuteras tiden utifrån arbetsförmågan.

 

 

Gruppen:

Gruppen består av 8-12 personer. Vi tar enbart emot kvinnor.

 

 

Handledare:
Lotta Ramqvist ansvarar för helheten och skriver och regisserar de föreställningar som sätts upp på Myre Teater. Åsa Hertzberg är anställd och jobbar med scenografi, utomhusarbeten och ull-hantverk.

 

 

Vi vänder oss till:

Kvinnor med olika typer av utmattningssymtom och andra stressrelaterade svårigheter.

Kvinnor i behov av anpassade arbetstider och arbetsuppgifter.

Kvinnor som intresse av eller erfarenhet av de sysslor som görs på gården.

Kvinnor som har en positiv syn på att delta i skapandet av allt runtomkring en teaterföreställning.

 

Regler:

Av hänsyn till varandra styr vi bort samtalen från svåra och tunga ämnen.

Vi försöker dämpa rösterna och inte prata många samtidigt.

Att inte använda starkt doftande produkter som sköljmedel och parfym.

Att bidra till en god arbetsgemenskap som inkluderar alla i gruppen.

Att föra en ärlig och återkommande diskussion med Lotta om vad som fungerar och

inte fungerar för dig.

 

 

Hur tar jag mig dit utan bil?

Vi hämtar och lämnar vid 141:ans buss som stannar ett par km från gården. Hållplats Torgbacken.

 

 


Speciella kompetenser

En drömlista på speciella kompetenser som vi önskar oss:

En kvinnlig pianist som skulle kunna tänka sig att vara med i sommarens teaterföreställning.

En web-kunnig och kulturintresserad kvinna som kan utveckla vår marknadsföring.

En kvinna med intresse för ljussättning som skulle vilja köra ljuset till föreställningarna.

En byggkunnig pedagogisk kvinna som kan arbetsleda byggprojekt av olika slag.

Yttermyravägen 5, 812 93 Kungsgården   070 667 07 67   lottaramqvist@gmail.com