Arbetsträning på Myre Teatergård

I samverkan med arbetsförmedlingen erbjuder vi anpassad arbetsträning för den som behöver komma igång efter en sjukskrivning eller arbetslöshetsperiod. Här skapar vi rutiner, social gemenskap och sysselsättning.

Vi strävar efter att vara ett frirum för konstnärligt skapande, arbetsglädje och kamratskap.

Vad gör vi?

På ett litet lantbruk växlar uppgifterna utifrån årstid. På gården finns en stor trädgård och grönsaksodlingar som skapar uppgifter utomhus en stor del av året. Vi har får, höns, katt och en fin vallhund. Vintertid ska fåren ha hö och vatten, stallet ska ströas. Fåren klipps för hand två gånger om året. I April föds lammen och ibland behövs flaskmatning. Sommartid flyttas fåren mellan olika beten. Stängsel och stolpar ses över och lagas varje vår. Hos hönsen hämtar vi ägg och ger foder och vatten. Hönshus och hönsgård görs regelbundet rent. Under vår och sommar kräver ruvhönor och kycklingar lite mer tillsyn. Vår teaterbyggnad, ladugård och ateljé behöver alltid reparationer och underhåll. I verkstaden bygger vi scenografi och annat som gården behöver. I köket tar vi hand om grönsaker och bär, bakar, lagar mat och fixar fika. I ateljén kardar och tovar vi ull och skapar rekvisita och kostymer till teaterverksamheten.

 

 

Arbetsträningens upplägg:

Steg 1: Du följer med någon som varit här längre och provar olika arbetsuppgifter utifrån din förmåga. Under den här tiden lär du känna gården, djuren, människorna och sysslorna. På morgonen när du kommer föreslår vi dig en syssla för dagen.

 

Steg 2: Du har hittat någon arbetsuppgift som du mer regelbundet kan och vill arbeta med utifrån din förmåga. Då vet du på morgonen vad din syssla för dagen.

 

Steg 3: Ett tredje steg är till för dig som fortfarande är i behov av en anpassad arbetsträning men nu är beredd att arbeta mer självständigt och vid behov ta hand om en eller ett par deltagare som hjälper dig med dina sysslor.

Det är alltid arbetsförmedlingen som fattar de formella besluten om en arbetsträningsplats och du kommer att ha avstämningsmöten med din handläggare under tiden du är på gården. 

 

 

Tider:

Bastiden är måndag - torsdag 9:00-12:30

Maxtiden är måndag - torsdag 9:00-15:00

Fika 10:30 Gården bjuder på kaffe/te/saft och smörgås.

Arbetstiderna görs upp via samtal när någon börjar här. Vanligt är att man börjar med två till tre förmiddagspass i veckan. Arbetstiden kan sedan utökas steg för steg utifrån din arbetsförmåga.

 

 

Gruppen:

Gruppen består av 8-12 personer. Vi tar enbart emot kvinnor.

 

 

Handledare:
Lotta Ramqvist ansvarar för helheten och skriver och regisserar de föreställningar som sätts upp på Myre Teater. Åsa Hertzberg är anställd och jobbar med scenografi, utomhusarbeten och ull-hantverk.

 

 

Vi vänder oss till:

Kvinnor med olika typer av utmattningssymtom och andra stressrelaterade svårigheter.

Kvinnor i behov av anpassade arbetstider och arbetsuppgifter.

Kvinnor med intresse för eller erfarenhet av de sysslor som görs på gården.

Kvinnor som har en positiv syn på att delta i skapandet av allt runtomkring en teaterföreställning.

Kvinnor som aktivt vill vara med och bygga ett varmt, stödjande och hjärtligt arbetsklimat.

 

Trivsel och hänsyn:

Av hänsyn till varandra styr vi bort samtalen från svåra och tunga ämnen.

Vi försöker dämpa rösterna och inte prata flera samtidigt.

Här finns svår doftallergi och vi använder inte starkt parfymerade produkter.

Vi har mobilerna på ljudlöst och behöver vi ringa går vi undan.

Under arbetstiden använder vi inga sociala medier.

Av respekt för varandra stannar det vi pratar om här.

 

 

Hur tar jag mig dit utan bil?

Vi hämtar och lämnar vid 141:ans buss som stannar ett par km från gården. Hållplats Torgbacken.

 

 


Yttermyravägen 5, 812 93 Kungsgården   070 667 07 67   lottaramqvist@gmail.com